YARARLI BİLGİLER


Gümrüklerde ilk defa işlem yapıyorsanız kesinlikle olması gere-ken 5 adet Devamı...

20'lik ve 40'lik (genel amaçlı) DC konteynerlar, aliminyum ya da çelikten Devamı...

Ex works" satıcının malları iş-letmesinde (fabrika,depo v.s.) alıcı emrine hazır Devamı...

Treyler , motorlu bir taşıt tara-fından çekilen ve taşıyacağı yükün özelliklerine Devamı...

Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durum-larda kendi adına Devamı....