TRANSİT


  • Transit konusu her türlü danışmanlık ve lojistik hizmeti.
  • Transit konusu emtia ile ilgili vesaiklerin temin edilmesi.
  • Transit konusu emtianın G.T.I.P nin belirlenmesi.
  • Transit konusu emtianın müsadelerini almak. (Veteriner belg.,Sağlık sert vs.)
  • Transit konusu emtianın Beyanname yazılımı, onayı, muayenesi ve tespiti.
  • Transit konusu emtia için Araç temini ve yüklemesinin yapılması.
  • Transit konusu eşyaların isteğe bağlı olarak sigortalanması.
  • Emtiada hasar, eksiklik veya yanlışlık var ise tutanak tanzim ettirilmesi.
  • Ardiye, mesai v.s. ödemeleri yapmak.
  • İlgili Gümrüğe veya ülkeye sevkini gerçekleştirmek.