İTHALAT


Yurtdışından ithali gerçekleştirilecek olan emtiaların evraklarının elimize geçmesi ile normal şartlar altında giriş/ithalat işlemleri yapılmaya başlanır. (Normal Beyanname-ler veya Supalan/Taşıt üstü işlemlerinde)

  • Yurt dışından ithali gerçekleştirilecek emtiaların;
  • Vesaiklerin teslim alınmasından sonra varsa konşimento cirolarını yapmak / yaptırmak.
  • Gemi Acentelerinden Ordino/Stıcker' ları almak.
  • Gümrük tarife istatistik pozisyonlarını tespit etmek.
  • Emtiaların ilgili mevzuat gereği varsa ön müsaadelerini almak.
  • Tüm evraklar tamamlandıktan sonra beyanda bulunmak ve emtianın muayenesini yapmak.
  • Emtia ile ilgili eksikler, hasar veya yanlışlıklar varsa firmaya bilgi vermek.
  • İthalat rejimine tabi olan Vergi ve Resimleri hesaplamak Vergi ve Resimlerin Blokajını yapmak veya nakit yatırmak Tahakkuklarının yapılarak Vergi ve Resimlerini yatırmak (Fiili ithalini yapmak)
  • Emtianın Şirketin istediği yere sevki ve yetkililere teslimini sağlamak.
  • İthal sırasında geçici olarak yatırılan veya ertelenen vergileri çözmek.