İHRACAT


Türkçe Fatura , Çeki Listesi , Yükleme Talimatının tanziminden sonra mesai saatleri içerisinde elimize geçmesi ile normal şartlar altında çıkış işlemleri (İhracat) günlük yapılmaya gayret gösterilir.

  • Yurt Dışına gönderilecek emtialar, Teşvik Konusu ise ilgili işlemleri yapmak Gümrük tarife istatistik pozisyonlarını tespit etmek.
  • Yurt Dışına gönderilecek emtialar ile ilgili ihracatçı birliklere kaydını yaptırmak. İhracat rejimi ve/veya yönetmeliğinde yer alan usul ve esasları çerçevesinde müsadelerini almak.
  • ATR-1, EUR-1, Menşe Şahadetnamesi, Özel Menşe ve Ülkesinde konsolosluk tasdiki gereken evrakların tanzim ve tasdikini yapmak.
  • DTS kontrol belgesi , Sağlık Sertifikası gibi gıda maddeleri ihracında gerekli olan belgeleri almak.
  • Firmanız adına ilgili taşıyıcıya yükleme talimatı geçmek konşimento tanzim ettirmek ve adınıza teslim almak
  • Tüm evrakların tamamlanmasından sonra gümrük işlemlerini yapmak. Emtiaların yurtdışı edilmesinden sonra ilgili beyannameyi kapatmak. Kapatılan Gümrük çıkış Beyannamesinin ihracatçı nüshasını firmanıza teslim etmek.
  • Firmanızın talebi doğrultusunda yapılan ihracatın şartlarına göre düzenlenen vesaikleri; İlgili bankasına , Nakliyeci firmaya , Alıcı firmaya verilmesi veya gönderilmesini sağlamak
  • İhracat işlemlerinin tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer işlemleri yapmak.